Łącza dla firmy

Biznes Internet to stałe łącze symetryczne bez limitu przesyłanych danych.

W oparciu o tę usługę Twoja Firma może działać szybciej, sprawniej i pewniej. Symetryczne łącze umożliwia korzystanie z zasobów sieci Internet z jednakową prędkością transmisji w obu kierunkach. Usługa szczególnie przydatna w przypadku zdalnego dostępu do zasobów sieci korporacyjnej z zewnątrz np. przy transmisji danych w pracy oddziałowej.

Dzięki możliwości skorzystania z rożnych technologii podłączania, możemy zapewnić szeroką gamę przepustowości, o jakości nieustępującej przyłączom światłowodowym, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnej ceny.

Łącza dla firm