Promocja “Polecone – zapłacone”

Za każdą poleconą przez Ciebie osobę, która przy podpisywaniu umowy przyzna się do Twojego polecenia otrzymasz 10% stałego rabatu. Będzie on obowiązywał przez cały czas trwania umowy, którą podpisze polecona przez Ciebie osoba. Warunkiem skorzystania z promocji jest regulowanie wszystkich płatności w terminie i posiadanie całkowitego braku zaległości w opłatach. Uporczywe zaleganie w płatnościach może spowodować cofnięcie rabatu i konieczność zwrócenia odliczonych środków.
Polecone - zapłacone

 

Cennik Promocji

Cennik promocji

l.p.ilość poleconychNET 6NET 12NET 18NET 24
1jeden polecony44,10 zł62,10 zł80,10 zł98,10 zł
2dwóch poleconych39,20 zł55,20 zł71,20 zł87,20 zł
3trzech poleconych34,30 zł48,30 zł62,30 zł76,30 zł
4czterech poleconych29,40 zł41,40 zł53,40 zł65,40 zł
5pięciu poleconych24,50 zł34,50 zł44,50 zł54,50 zł
6sześciu poleconych19,60 zł27,60 zł35,60 zł43,60 zł
7siedmiu poleconych14,70 zł20,70 zł26,70 zł32,70 zł
8ośmiu poleconych9,80 zł13,80 zł17,80 zł21,80 zł
9dziewięciu poleconych4,90 zł6,90 zł8,90 zł10,90 zł
10dziesięciu poleconych0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł

Regulamin Promocji

Regulamin promocji "Polecone - Zapłacone"

 1. Organizatorem Promocji "Polecone - Zapłacone" zwanej w dalszej części Regulaminu "Promocją", jest NETeter s.c. Michał Siwczak, Paweł Jarmuszkiewicz z siedzibą w Lusówku ul. Wiązowa 9, zwana w dalszej części "Operatorem".
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01 lutego 2015 r. do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do Abonentów Operatora, którzy nie posiadają zaległości płatniczych za usługi. Oraz regularnie je opłacają.
 4. Promocja jest skierowana do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, firm i instytucji zlokalizowanych w zasięgu sieci Operatora.
 5. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż usług dostępu do Internetu z uwzględnieniem obniżonej opłaty abonamentowej.
 6. Abonentowi korzystającemu z Promocji zostaje przyznany rabat w wysokości 10% opłaty abonamentowej, za każdą poleconą przez siebie osobę, która zawrze z Operatorem Umowę abonamentową i przez okres trwania tej Umowy.
 7. Przyznane rabaty w ramach Promocji są sumowane, aż do osiągnięcia wartości 100% na co musi się złożyć 10 poleconych osób, z których każda zawrze z Operatorem Umowę abonamentową.
 8. Obszar Promocji obejmuje wybrane lokalizacje Operatora.
 9. W przypadku gdy Abonent korzystający z Promocji nieregularnie wnosi należne opłaty abonamentowe, lub przestał je wnosić bez wypowiedzenia umowy, lub złożył pisemne wypowiedzenie nie uiszczając wcześniejszych zaległości, Operator ma prawo wycofać wszystkie upusty związane z Promocją i doliczyć je do zaległości Abonenta.
 10. Na podstawie Regulaminu Promocji wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji.
 11. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Operatora.
 12. Promocja nie zmusza Abonenta do podpisania umowy terminowej. Podpisanie umowy terminowej może wynikać z innej Promocji.

Opłaty i informacje dodatkowe

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna300,00 zł201,00 zł99,00 zł
2sprzedaż routera 4xLAN 100 Mb/s + WiFi standard N149,00 zł50,00 zł99,00 zł
3dzierżawa routera 4xLAN + WiFi N10,00 zł / miesiąc5,00 zł5,00 zł / miesiąc
4opłata za wysłanie wezwania do zapłaty10,00 zł0,00 zł10,00 zł
5opłata za nieuzasadnione wezwanie techników50,00 zł0,00 zl50,00 zł
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania przez Operatora technicznych możliwości świadczenia usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej prędkości łącza wskazanego w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta wyposażenia dodatkowego, a także czynników zewnętrznych takich jak pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta.
 3. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (1/0.5), 2. (3/0.5), 3. (6/1), 4. (8/2), 5. (12/2)