Promocja “Zostańmy razem”

Promocja skierowana jest do abonentów przedłużających umowę na czas określony. pozwala uzyskać rabat w wysokości 10% na usługi. Niezbędnym warunkiem uzyskania promocji jest płatność w terminie za wystawione faktury oraz całkowity brak zaległości w opłatach. Uporczywe zaleganie w płatnościach może spowodować cofnięcie rabatu i konieczność zwrócenia odliczonych środków.
Zostańmy razem

Cennik Promocji

Cennik promocji dla umowy zawartej na okres 12 miesięcy

l.p.usługa         downloadupload miesięczna opłata bruttomiesięczna opłata "Super Cena"kwota miesięcznego upustumiesięczna opłata po upuście
1NET 64 Mb/s2 Mb/s98,00 zł49,00 zł4,90 zł44,10 zł
2NET 1210 Mb/s2 Mb/s138,00 zł69,00 zł6,90 zł62,10 zł
3NET 1814 Mb/s4 Mb/s178,00 zł89,00 zł8,90 zł80,10 zł
4NET 2420 Mb/s4 Mb/s218,00 zł109,00 zł10,90 zł98,10 zł

Regulamin Promocji

Regulamin promocji "Zostańmy razem"

 1. Organizatorem Promocji "Zostańmy razem" zwanej w dalszej części Regulaminu "Promocją", jest NETeter s.c. Michał Siwczak, Paweł Jarmuszkiewicz z siedzibą w Lusówku ul. Wiązowa 9, zwana w dalszej części "Operatorem".
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01 lutego 2015 r. do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do Abonentów Operatora, którzy nie posiadają zaległości płatniczych za usługi oraz regularnie je opłacają.
 4. Promocja jest skierowana do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, firm i instytucji zlokalizowanych w zasięgu sieci Operatora, którzy już posiadają aktywną Umowę z Operatorem.
 5. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż usług dostępu do Internetu z uwzględnieniem obniżonej opłaty abonamentowej.
 6. Abonentowi korzystającemu z Promocji zostaje przyznany rabat w wysokości 10%  opłaty abonamentowej, za przedłużenie Umowy na nowych warunkach, bądź podpisanie aneksu do starej Umowy z Operatorem.
 7. Obszar Promocji obejmuje wybrane lokalizacje Operatora.
 8. W przypadku gdy Abonent korzystający z Promocji nieregularnie wnosi należne opłaty abonamentowe, lub przestał je wnosić bez wypowiedzenia umowy, lub złożył pisemne wypowiedzenie nie uiszczając wcześniejszych zaległości, Operator ma prawo wycofać wszystkie upusty związane z Promocją i doliczyć je do zaległości Abonenta.
 9. Na podstawie Regulaminu Promocji wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji.
 10. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Operatora.
 11. Promocja nie zmusza Abonenta do podpisania umowy terminowej. Podpisanie umowy terminowej może wynikać z innej Promocji.

Opłaty i informacje dodatkowe

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna300,00 zł201,00 zł99,00 zł
2sprzedaż routera 4xLAN 100 Mb/s + WiFi standard N149,00 zł50,00 zł99,00 zł
3dzierżawa routera 4xLAN + WiFi N10,00 zł / miesiąc5,00 zł5,00 zł / miesiąc
4opłata za wysłanie wezwania do zapłaty10,00 zł0,00 zł10,00 zł
5opłata za nieuzasadnione wezwanie techników50,00 zł0,00 zl50,00 zł
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania przez Operatora technicznych możliwości świadczenia usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej prędkości łącza wskazanego w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta wyposażenia dodatkowego, a także czynników zewnętrznych takich jak pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta.
 3. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (1/0.5), 2. (3/0.5), 3. (6/1), 4. (8/2), 5. (12/2)