RODO

Administratorem danych osobowych jest: NETeter s.c. Michał Siwczak, Paweł Jarmuszkiewicz z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 9, 62-080 Lusówko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7811875894, REGON: 301989268 oraz do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod nr 10015 i 12564.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej biuro@neteter.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzać możemy na podstawie i w celach:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie umowy.

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez okres trwania umowy, a następnie po zakończeniu trwania umowy i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, dane przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia, w celu realizacji których to uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Superszybki światłowód

Twój Internet światłowodowy nie traci prędkości, nawet gdy korzysta z niego wiele osób jednocześnie na wielu różnych urządzeniach.

Kanały telewizyjne

Co powiesz na prawie 250 kanałów telewizyjnych, z czego aż ponad 120 w jakości HD? Dla Twojej wygody kanały zostały podzielone na pakiety. Dodatkowo - opcje premium, które zadowolą każdego widza.

Wybierz dowolną ofertę

Potrzebujesz szybszego Internetu lub chcesz mniej płacić w danym miesiącu. Żaden problem napisz do nas, a w kolejnym miesiącu dostosujemy prędkość i opłatę za usługę do wybranej przez Ciebie.

Nowoczesny router WiFi

Wraz z usługą dostajesz od nas nowoczesny router w standardzie A/C mogący przesyłać dane z prędkością 1200 Mbit. Dzięki niemu sygnał WiFi dotrze w najdalsze zakątki Twojego domu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Masz jakikolwiek problem z usługą lub pytania związane z jej funkcjonowaniem? Napisz lub zadzwoń do nas, a udzielimy wyczerpujących informacji.

IPTV w jakości 4K

Powinieneś także wiedzieć, że już teraz możliwe jest przesyłanie światłowodem obrazu w niespotykanej dotąd jakości – 4K. Tak! Wyświetlają się przed Tobą zupełnie nowe możliwości, szczególnie jeśli chodzi o najwyższą jakość obrazu.